Investiční výstavba

Obecné informace

Projektová a inženýrská činnost

V rámci činnosti provádíme vypracování projektové dokumentace pozemních staveb a projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi.

 

Rozsah činnosti

Architektura

 • architektonické studie
 • vypracování návrhu stavby

 

Projektová dokumentace

 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů
 • vypracování žádosti o územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů
 • vypracování žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování projektové dokumentace

 

Vizualizace

 • vizualizace a počítačová animace návrhů, fotorealistická podoba projektů
 • zaměření a zakreslení stávajícího stavu staveb

 

Stavební projekce

Projekty rodinných domů

 • projekty dřevostaveb a nízkoenergetických a pasivních staveb
 • projekty staveb z tradičních materiálů

 

Projekty obytných domů, rekonstrukce, nástavby

 

Inženýrská činnost

 • projednání projektové dokumentace a zabezpečení územního a stavebního řízení,
 • stavební dozor,
 • zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního rozhodnutí dokončené stavby.

 

Realizace stavby

 • v součinnosti se stavebním dozorem se realizuje výstavba
 • doba výstavby dle typu konstrukčního řešení je 3 až 8 měsíců